AA


AA
Anonüümsed alkohoolikud, õhutõrje-

English-Estonian dictionary. 2013.